TeachOUT

Udendørs undervisning
rette mod ungdomsuddannelser

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Mødested

Undervisningen starter på Hvalsø Station, her er mulighed for omklædning, og hjælp til tilpasning af hjelm og udlevering af cykel.

Opmærksomhed

Udendørs undervisning hvor der veksles mellem teori og praksis i skoven på ujævnt terræn på snoede spor stiller krav til øget opmærksomhed og koncentration.

Indlæring

Udendørs undervisning kombineret med motorisk bevægelse styrker indlærningsfærdigheder og øge motivationen.

Undervisningsdag på cykel

Udendørs undervisning på cykel og MTB træner de grovmotoriske funktioner, øger sansning og styrker muskelgrupper.

Nationalpark Skjoldungernes Land

Undervisningen tager udgangspunkt i Bidstrupskovene, i den sydlige ende af Nationalparken

Målgruppe

Deltagere i undervisningen er drenge og piger som er tilknyttet en ungdomsuddannelse, og som udgangspunkt skal hver deltager kunne cykle ca 20 km.

Undervisningsdagens

forløb

Undervisningen varetages helt af os og dagen er opdelt i to dele, en teori del og en praksis del. Gruppen deles i to og halvvejs gennem dagen bytter eleverne gruppe.

Ved bookning vælges emne for den teoretiske undervisning der kan vælges mellem 2 emner, nedkastningerne i Bidstrup skovene og Dyr og planter ved Hjortesø.

Ved ankomst sadlers alle elever op med cykler, rygsække og sikkerhedsudstyr.  Man medbringer selv tøj til dagens vejr og madpakker imens vi sørger for alt det andet.

Book her


Emne: Nedkastningerne i Bidstrupskovene

Nedkastninger af våben til modstandsbevægelsen i oktober 1944 gik galt. Det kostede menneskeliv. Vi finder de berørte steder i skoven, høre historien og forstiller os de skæbner som kæmpede og døde for vores frihed.

Emne: Dyr og planter ved Hjortesø

Ved hjortesøen lever dyr og planter uforstyret for mennesker, i et lille refugium omkrænset af ellesump. Vi hører om stedets tidsperioder, om dyrelivet og fremtidige planer.

Praksis: MTB træning

Motorisk træning af position og balance. Vi øver balance på cyklen når vi kører på MTB igennem det ujævne skov-teran på "Det hvide spor" i Bidstrupskovene.